Σεμινάρια GDPR από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών 2020

  ΕΓΓΡΑΦΗ  
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Σεμινάρια ΔΣΑ για το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR)

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, με την υποστήριξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και με τη συμμετοχή εκπροσώπων της, διοργανώνει σεμινάρια σχετικά με το νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 2016/679, ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή στις 25 Μάϊου 2018. Στόχος των σεμιναρίων είναι οι συνάδελφοι να ενημερωθούν διεξοδικά και σε βάθος για το νέο νομοθετικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για τις αλλαγές που αυτό επιφέρει και την αναγκαία συμβολή των δικηγόρων σε αυτή τη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται στον τομέα της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τα σεμινάρια είναι διάρκειας 40 ωρών και θα πραγματοποιηθούν στους χώρους του ΑΚΚΕΔ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Φειδίου 18). Ως εκπαιδευτές συμμετέχουν μέλη της ΑΠΔΠΧ και καταξιωμένοι εκπρόσωποι του δικηγορικού και νομικού κόσμου, καθώς και του τομέα της πληροφορικής, με αποδεδειγμένη εμπειρία στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο κάθε κύκλος σεμιναρίων θα αποτελείται από τμήματα των 50 ατόμων.

Τα σεμινάρια απευθύνονται αποκλειστικά σε δικηγόρους και ασκούμενους δικηγόρους. Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί ενημερωτικό υλικό καθώς και αναλυτική βεβαίωση παρακολούθησης των σεμιναρίων, ενώ στο τέλος κάθε κύκλου θα διενεργούνται εξετάσεις προκειμένου να αποδεικνύεται η επιτυχής ή μη παρακολούθηση των σεμιναρίων. Ο νέος κύκλος σεμιναρίων έχει προγραμματιστεί για τις 24 έως 29 Φεβρουαρίου.

Για την εγγραφή στα σεμινάρια μεταβαίνετε στο portal.olomeleia.gr (αφού κάνετε login, υπάρχει στο menu δεξιά νέα επιλογή «Σεμινάρια»)

0
Συμμετέχοντες
0
Εκπαιδευτικές ώρες
0
Εκπαιδευτές
0
Κύκλοι σεμιναρίων
logo

Σεμινάρια GDPR

Έκδοση Βεβαίωσης παρακολούθησης σεμιναρίων GDPR - Εξετάσεις: Όλοι οι συμμετέχοντες στα σεμινάρια θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης, στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία του σεμιναρίου και οι θεματικές ενότητες.
Προϋπόθεση χορήγησης της βεβαίωσης παρακολούθησης είναι η παρακολούθηση τουλάχιστον των 35 εκ των 40 ωρών του σεμιναρίου. Επίσης, στο τέλος κάθε κύκλου θα διεξάγονται εξετάσεις (με ερωτήσεις πολλαπλών απαντήσεων), από τις οποίες θα κρίνεται αν ο συμμετέχων παρακολούθησε επιτυχώς τα σεμινάρια. Σε περίπτωση επιτυχούς συμμετοχής στις εξετάσεις, αυτό θα πιστοποιείται στην ως άνω βεβαίωση παρακολούθησης.

Διάρκεια

Τα σεμινάρια είναι διάρκειας 40 ωρών/ 6 ημερών. O πρώτος κύκλος έχει προγραμματιστεί για τις 24 έως 29 Φεβρουαρίου 2020.

Εκπαιδευτές

Οι Eκπαιδευτές είναι μέλη της ΑΠΔΠΧ και καταξιωμένοι εκπρόσωποι του δικηγορικού και νομικού κόσμου, καθώς και του τομέα της πληροφορικής, με αποδεδειγμένη εμπειρία στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τοποθεσία

Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν στο κέντρο κατάρτισης «ΑΚΚΕΔ-Προμηθέας» (Φειδίου 18)

Κόστος

Δημιουργία ειδικής κατηγορίας εσόδων από σεμινάρια για τον GDPR: Το κόστος συμμετοχής στα σεμινάρια, ύψους 300 ευρώ, είναι το ελάχιστο δυνατό ώστε να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή τους, με μορφή αυτοχρηματοδότησης, και να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, με τις υψηλότερες προδιαγραφές. Σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ ΔΣΑ, εφόσον υπάρξει οποιοδήποτε κέρδος από τα σεμινάρια, αυτό θα διατεθεί σε ανταποδοτικές δράσεις προς τα μέλη μας, οι οποίες θα ανακοινωθούν, κατόπιν σχετικής απόφασης του Δ.Σ.

grpr

Πρόγραμμα σεμιναρίων

Τα σεμινάρια κατανέμονται σε 2 αυτόνομους κύκλους με το ίδιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, απευθύνονται αποκλειστικά σε δικηγόρους και ασκούμενους δικηγόρους, είναι διάρκειας 40 ωρών/ 6 ημερών. Ο Ά κύκλος θα διεξαχθεί στις 24 – 29 Φεβρουαρίου στους χώρους εκπαίδευσης του κέντρου κατάρτισης ΑΚΚΕΔ-Προμηθέας (Φειδίου 18).

grpr
Α’ Κύκλος
24 έως 29 Φεβρουαρίου 2020
gdpr.gr
Β’ Κύκλος
Θα ανακοινωθεί σύντομα
dsa.gr

Οργανωτική Επιτροπή

Την Οργανωτική - Επιστημονική Επιτροπή των εκπαιδευτικών σεμιναρίων που διοργανώνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, με την υποστήριξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για το Nέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 2016/679, αποτελούν οι: Δημήτρης Αναστασόπουλος, ΔΣ ΔΣΑ, Πρόεδρος Επιτροπής. Σωτήρης Διαμαντόπουλος, ΔΣ ΔΣΑ. Ιωάννης Δεληγεώργης, ΔΣ ΔΣΑ. Ιωάννης Κάπος, ΔΣ ΔΣΑ.

Πρόγραμμα Pdf

Mεταφορτώστε σε μορφή PDF το Πλήρες Πρόγραμμα των Σεμιναρίων 2020 εδώ.

Επικοινωνία

Για πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κα Ελένη Μερτζάνη @ 210.3398250 / info@dsa.gr

Εγγραφή

H εγγραφή και η πληρωμή του κόστους συμμετοχής, γίνεται στην ηλ. φόρμα portal.olomeleia.gr
[ αφού κάνετε login, υπάρχει στο menu δεξιά νέα επιλογή «Σεμινάρια» ].