Σεμινάρια GDPR από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών 2018

  ΕΓΓΡΑΦΗ  
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

2018 Σεμινάρια ΔΣΑ - GDPR

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, με την υποστήριξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και με τη συμμετοχή εκπροσώπων της, διοργανώνει σεμινάρια σχετικά με το Nέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 2016/679, ο οποίος τίθεται σε εφαρμογή στις 25 Μαϊου 2018. Στόχος των σεμιναρίων είναι οι συνάδελφοι να ενημερωθούν διεξοδικά και σε βάθος για το νέο νομοθετικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για τις αλλαγές που αυτό επιφέρει και την αναγκαία συμβολή των δικηγόρων σε αυτή τη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται στον τομέα της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Οι Εκπαιδευτές αποτελούν μέλη της ΑΠΔΠΧ και καταξιωμένοι εκπρόσωποι του δικηγορικού και νομικού κόσμου, καθώς και του τομέα της πληροφορικής, με αποδεδειγμένη εμπειρία στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα σεμινάρια απευθύνονται αποκλειστικά σε δικηγόρους και ασκούμενους δικηγόρους. Στους Συμμετέχοντες θα χορηγηθεί ενημερωτικό υλικό καθώς και αναλυτική βεβαίωση παρακολούθησης των σεμιναρίων, ενώ στο τέλος κάθε κύκλου θα διενεργούνται εξετάσεις προκειμένου να αποδεικνύεται η επιτυχής ή μη παρακολούθηση των σεμιναρίων.

To Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει 9 εκπαιδευτικούς κύκλους με τις ακόλουθες ημερομηνίες: Ά κύκλος 24 έως 29 Απριλίου , ο Β' κύκλος 30 Απριλίου έως 6 Μαϊου, οι επόμενοι δύο Γ' κύκλος 15-20 Μαϊου και ο Δ' κύκλος 22-27 Μαϊου. Aκολουθούν πέντε ακόμα νέοι κύκλοι με ημερομηνίες: Ε’ κύκλος 5 Ιουνίου έως 10 Ιουνίου , Στ’ κύκλος 12 Ιουνίου έως 17 Ιουνίου, Ζ’ κύκλος 19 Ιουνίου έως 24 Ιουνίου, Η’ κύκλος 26 Ιουνίου έως 1 Ιουλίου, και τέλος ο Θ' κύκλος 3 Ιουλίου έως 8 Ιουλίου 2018.

0
Συμμετέχοντες
0
Εκπαιδευτικές ώρες
0
Εκπαιδευτές
0
Κύκλοι σεμιναρίων
logo

Σεμινάρια GDPR

Τα Σεμινάρια απευθύνονται αποκλειστικά σε δικηγόρους και ασκούμενους δικηγόρους. Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί ενημερωτικό υλικό καθώς και αναλυτική βεβαίωση παρακολούθησης των σεμιναρίων, ενώ στο τέλος κάθε κύκλου θα διενεργούνται εξετάσεις προκειμένου να αποδεικνύεται η επιτυχής ή μη παρακολούθησή τους.

Διάρκεια

Τα σεμινάρια είναι διάρκειας 40 ωρών/ 6 ημερών και διεξάγονται σε 9 αυτόνομους κύκλους με το ίδιο εκπαιδευτικό περιεχόμενο και εποπτικό υλικό. Oι πρώτος κύκλος ξεκινά στις 24- 29 Απριλίου και ο τελευταίος ολοκληρώνεται στις 3 - 8 Ιουλίου 2018 .

Εκπαιδευτές

Οι Eκπαιδευτές είναι μέλη της ΑΠΔΠΧ και καταξιωμένοι εκπρόσωποι του δικηγορικού και νομικού κόσμου, καθώς και του τομέα της πληροφορικής, με αποδεδειγμένη εμπειρία στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τοποθεσία

Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν στον 3ο όροφο τουΔΣΑ (Ακαδημίας 60) καθώς και στο κέντρο κατάρτισης «ΑΚΚΕΔ-Προμηθέας» (Φειδίου 18)

Κόστος

Το κόστος συμμετοχής είναι 300 ευρώ και σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ ΔΣΑ το κέρδος από την διεξαγωγή των σεμιναρίων, θα διατεθεί σε ανταποδοτικές δράσεις προς τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

grpr

Πρόγραμμα σεμιναρίων

Τα σεμινάρια κατανέμονται σε 9 αυτόνομους κύκλους με το ίδιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, απευθύνονται αποκλειστικά σε δικηγόρους και ασκούμενους δικηγόρους, είναι διάρκειας 40 ωρών/ 6 ημερών και διεξάγονται από τις 24 Απριλίου έως και τις 8 Ιουλίου 2018 στους χώρους εκπαίδευσης του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (3ος όροφος) και στο κέντρο κατάρτισης ΑΚΚΕΔ-Προμηθέας (Φειδίου 18).

grpr
Α’ Κύκλος
24 – 29 Απριλίου 2018
gdpr.gr
Β’ Κύκλος
30 Απριλίου – 6 Μαϊου 2018
gdpr.gr
Γ’ Κύκλος
15 – 20 Μαϊου 2018
gdpr eu
Δ’ Κύκλος
22 – 27 Μαϊου 2018
gdpr.gr
E’ Κύκλος
5 Ιουνίου – 10 Ιουνίου 2018
gdprdsa.gr
ΣΤ’ Κύκλος
12 Ιουνίου – 17 Ιουνίου 2018
dsa.gr
Z’ Κύκλος
19 Ιουνίου – 24 Ιουνίου 2018
gdpr.gr
Η’ Κύκλος
26 Ιουνίου έως 1 Ιουλίου 2018
gdpr.gr
Θ’ Κύκλος
3 Ιουλίου – 8 Ιουλίου 2018

gdpr.gr
I’ Κύκλος
17 Ιουλίου – 22 Ιουλίου

dsa.gr

Οργανωτική Επιτροπή

Την  Οργανωτική - Επιστημονική Επιτροπή των εκπαιδευτικών σεμιναρίων που διοργανώνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, με την υποστήριξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για το Nέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 2016/679, αποτελούν οι: Δημήτρης Αναστασόπουλος, ΔΣ ΔΣΑ, Πρόεδρος Επιτροπής. Σωτήρης Διαμαντόπουλος, ΔΣ ΔΣΑ. Ιωάννης Δεληγεώργης, ΔΣ ΔΣΑ. Ιωάννης Κάπος, ΔΣ ΔΣΑ. Ευαγγελία Βαγενά, Δικηγόρος. Αριάννα Σέκερη, Δικηγόρος.

Πρόγραμμα Pdf

Mεταφορτώστε σε μορφή PDF την οργάνωση και το πρόγραμμα των σεμιναρίων εδώ.

Επικοινωνία

Για πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κα Ελένη Μερτζάνη @ 210.3398250 / info@dsa.gr

Εγγραφή

H εγγραφή και η πληρωμή του κόστους συμμετοχής, γίνεται στην ηλ. φόρμα portal.olomeleia.gr.