Ο Δρ. Θ. Ντούσκας είναι διδάκτωρ ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων και διαθέτει 10 και πλέον έτη διδακτικής και ερευνητικής εμπειρίας σε θέματα ανάλυσης και διαχείρισης επικινδυνότητας, μεθοδολογίες και εργαλεία ανίχνευσης τεχνικών αδυναμιών, κατάσχεσης και ανάλυσης ψηφιακών πειστηρίων. Έχει λάβει μέρος σε πλήθος ερευνητικών έργων, ενώ παράλληλα έχει συμμετάσχει σε πολλά έργα ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Το ερευνητικό του έργο μετρά 12 και πλέον δημοσιεύσεις σε επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά. Είναι πιστοποιημένος επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISO 27001 LA) και έχει διεξάγει μεγάλο αριθμό ελέγχων Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISO 27001). Από το 2012 παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες ασφάλειας πληροφοριών: Διεξαγωγή Μελετών Ανάλυσης και Διαχείρισης Επικινδυνότητας, Διεξαγωγή Μελετών Ανίχνευσης Αδυναμιών Δικτύων και Εφαρμογών, Διεξαγωγή Σχεδίων Ασφάλειας, Σχεδιασμό και Υλοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISO 27001), Σχεδιασμό και Υλοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής (ISO 20000-1). Στο παρελθόν συνεργάστηκε με Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης (4/2012 – 12/2013) ως Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και Εισηγητής σεμιναρίων ISMS LA (IRCA Registered) και το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς (12/2008 – 10/2012) ως ερευνητής ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων και προστασίας κρίσιμων υποδομών. Συνεργάζεται ως Σύμβουλος Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων με το Κέντρο Ερευνών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (12/2014 – Σήμερα) καθώς και ως ερευνητής ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων και προστασίας κρίσιμων υποδομών.

Είναι εντεταλμένος λέκτορας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, διδάσκοντας το μάθημα «Ψηφιακά Πειστήρια» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Πληροφοριακά Συστήματα» του Τμήματος Πληροφορικής (1/2016 – Σήμερα). Είναι διδάσκων (Π.Δ. 407) των μαθημάτων «Ασφάλεια Συστημάτων» και «Κρυπτογραφία» στο Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (9/2016 – Σήμερα), του μαθήματος «Ασφάλεια Η/Υ» στο Τμήμα Αναλυτών Προγραμματιστών της Σχολής Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του ΓΕΣ (1/2015 – 7/2017) και του μαθήματος «Εξέταση και Ανάλυση Συστημάτων Υπολογιστών - Seizure and Examination of Computer Systems» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Ασφάλεια Πληροφοριών και Ηλεκτρονική Εγκληματολογία - Information Security and Computer Forensics» στο ΑΚΜΙ METROPOLITAN COLLEGE, (2/2014- Σήμερα), ενώ έχει διδάξει (4/2013- 6/2016) «Κρυπτογραφία», «Σχεδίαση Αρχιτεκτονικής Ασφάλειας», «Διοίκηση Ασφάλειας Πληροφοριών», «Τεχνολογίες Ηλεκτρονικού Επιχειρείν», των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» και «Πληροφορική» στο ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.