Η Ευαγγελία Βαγενά είναι εν ενεργεία Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, με ακαδημαϊκή εξειδίκευση και επαγγελματική προϋπηρεσία στο δίκαιο των νέων τεχνολογιών, της πληροφορίας και της διανοητικής ιδιοκτησίας και με πιστοποιημένη εξειδίκευση στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα- Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E) από τον IAPP (International Association of Privacy Professionals).

Είναι διδάκτωρ Νομικής Σχολής Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Montpellier I και διδάσκει εκτός άλλων Δίκαιο της Πληροφορίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και Πνευματική Ιδιοκτησία στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Έχει επίσης διδάξει στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και στο πλαίσιο του Διαπανεπιστημιακού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών” που συνδιοργανώνεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Ασκεί πάνω από 15 έτη μάχιμη δικηγορία με εξειδίκευση σε ζητήματα δικαίου πληροφορικής και διανοητικής ιδιοκτησίας. Είναι έμμισθη δικηγόρος του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας από το 2005, αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και της Ιδιωτικότητας, εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ελληνικού παραρτήματος της Διεθνούς Εταιρείας Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας- ALAI και μέλος της ομάδας του Εργαστηρίου Νομικής Πληροφορικής της Νομικής Σχολής Αθηνών.

Εκπροσωπεί τη χώρα στις ομάδες εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, συμμετέχει σε πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα διδυμοποίησης σε θέματα δικαίου και σε προγράμματα συμμόρφωσης ιδιωτικών και δημόσιων φορέων με τις προβλέψεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ/ GDPR).

.