Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 2 Απριλίου 1979, και παντρεμένη με τον Ιωάννη Παπαδόπουλο και έχουν δύο θυγατέρες, την Νικολέττα και την Χριστίνα.
Αποφοίτησε το 1997 από το Γενικό Λύκειο Βάρης με Άριστα. Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Άμπερντιν (University of Aberdeen) της Σκωτίας από το 2002 και Διπλωματούχος Γερμανικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Albert-Ludwigs-Universitat-Freiburg της Γερμανίας από το 2001. Κατέχει από το 2003 Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών (LL.M) με Έπαινο από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (University College London) του Ηνωμένου Βασιλείου με ειδίκευση στο Δίκαιο της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών καθώς και επίσης και Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων για Δικηγόρους (MSc in Business for Lawyers) από το ALBA Graduate Business School με ειδίκευση σε θέματα διαφήμισης, πνευματικής ιδιοκτησίας, επενδυτικής τραπεζικής και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Η Αριάννα είναι Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και ασκεί μάχιμη Δικηγορία από το 2006. Έχει μεταξύ άλλων τουλάχιστον δεκαετή εμπειρία στους τομείς των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και των Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας, σε θέματα εταιρικά, χρηματιστηριακά, εμπορικά, αστικά και ποινικά ως έμμισθη Δικηγόρος της ανώνυμης εταιρείας «FORTHNET AE».
Από τον Φεβρουάριο του 2018 διατελεί Junior Partner της ALG Μανουσάκης Δικηγορική Εταιρεία και Senior Project Manager της Ελβετικής εταιρείας PrivIntelligent Solutions LLC, στις οποίες και ηγείται της Ομάδας Λειτουργιών της Εταιρείας παρέχοντας σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο σχετικές υπηρεσίες externalized DPO και υπηρεσίες κανονιστικής συμμόρφωσης σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικότητας, ιδίως δε πάνω σε θέματα συμμόρφωσης με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σε πολυεθνικές εταιρείες της φαρμακοβιομηχανίας και λοιπών κλάδων που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Είναι πιστοποιημένη επαγγελματίας (CIPP/E, CIPM) σε θέματα δικαίου προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ιδιωτικότητας από τον Διεθνή Οργανισμό Επαγγελματιών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (International Association of Privacy Professionals Είναι μέλος του iapp, ιδρυτικό μέλος του νεοσυσταθέντος Ελληνικού KnowledgeNet Chapter του iapp και Youth Privacy Professional Leader του iapp.

Έχει εκτενή και εφαρμοσμένη εμπειρία σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, διασφάλισης απορρήτου των επικοινωνιών, ασφάλειας δεδομένων και πληροφοριών, ασφάλειας δικτύων, κατάχρησης διαδικτυακών υπηρεσιών, παράνομων δραστηριοτήτων μέσω υπολογιστικών συστημάτων, ηλεκτρονικού εγκλήματος, καθώς και σε θέματα που εμπίπτουν στο Δίκαιο του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, του Διαδικτύου, της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών εν γένει.

Συνδυάζει την γνώση και την εμπειρία από παραδοσιακούς τομείς δικαίου όπως του αστικού, εμπορικού, εταιρικού, διοικητικού και ποινικού, με τομείς οι οποίοι σχετίζονται με τη χρήση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (e-communications) και νέων Τεχνολογιών (Digital Media) καθώς και την δυνατότητα να εκτιμήσει τις συναφείς σχέσεις των τεχνικών, εμπορικών και οικονομικών θεμάτων μια επιχείρησης. Είναι εφοδιασμένη με την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία να παρέχει νομικές συμβουλές σε φορείς του δημόσιου αλλά και του ιδιωτικού τομέα.
Η Αριάννα μιλάει άπταιστα Αγγλικά και χειρίζεται τα Γαλλικά και τα Γερμανικά.