Η Αντιγόνη Γιαννακάκη είναι Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το έτος 2006. Επαγγελματική Εμπειρία: Από το 2007 μέχρι σήμερα διατηρεί δικηγορικό γραφείο στην Αγία Παρασκευή Αττικής στην οδό Αγίου Ιωάννου αρ 23 Β και έχει πιστοποιηθεί σαν Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων από την TÜV AUSTRIA HELLAS. Είναι επίσης Εξωτερικός συνεργάτης της Δικηγορικής Εταιρείας Κ. Παπακωστόπουλος και Συνεργάτες (Ανεξάρτητο μέλος του νομικού και φορολογικού δικτύου της KPMG).

Από την 14-6-2013 μέχρι την 31-1-2015  υπήρξε  σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, κου  Τσαβδάρη. Στο πλαίσιο των καθηκόντων της υπήρξε  μέλος νομοπαρασκευαστικών επιτροπών, όπως για τον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου του τρόπου πληρωμής των υποθηκοφυλάκων και για την σύνταξη του Προεδρικού Διατάγματος του νέου Οργανισμού του Υπουργείου. Επίσης στο πλαίσιο της ορθής λειτουργίας και χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων ασχολήθηκε ενδελεχώς  με θέματα σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το φορολογικό απόρρητο.  Aπό τον Μάιο του 2007 και μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2012 υπήρξα εξωτερικός συνεργάτης της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος.

Είναι Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος «Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου» του Πανεπιστημίου Πειραιώς.