Εκπαιδευτές  

dsa.gr

Eκπαιδευτές Σεμιναρίων GDPR

Tην Επιμέλεια του Προγράμματος Εκπαίδευσης του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, έχει η κα Λίλιαν Μήτρου, Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μέλος του ΕΣΡ, πρώην μέλος της Α.Π.Δ.Π.Χ και ο κος Δημήτρης Αναστασόπουλος, Δικηγόρος, ΔΣ ΔΣΑ, Πρόεδρος Ε.Ε.Ν.e-Θέμις.
Εκπαιδευτές αποτελούν μέλη της ΑΠΔΠΧ και καταξιωμένοι εκπρόσωποι του δικηγορικού και νομικού κόσμου, καθώς και του τομέα της πληροφορικής, με αποδεδειγμένη εμπειρία στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.Aκολουθεί η παρουσίαση των Εκπαιδευτών και τα σύντομα Βιογραφικά τους σημειώματα.