Εκπαιδευτές  

dsa.gr

Eκπαιδευτές Σεμιναρίων GDPR

Εκπαιδευτές αποτελούν μέλη της ΑΠΔΠΧ και καταξιωμένοι εκπρόσωποι του δικηγορικού και νομικού κόσμου, καθώς και του τομέα της πληροφορικής, με αποδεδειγμένη εμπειρία στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.Aκολουθεί η παρουσίαση των Εκπαιδευτών και τα σύντομα Βιογραφικά τους σημειώματα. H λίστα θα ανανεωθεί τις επόμενες ημέρες.